Activiteiten

Kinderdagverblijf Ukkepuk maakt gebruik van thema’s met het programma van Peuteractiviteitenweb.nl

Deze methode stimuleert de kinderen doelgericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, namelijk:
de sociale-, emotionele-, motorische- en cognitieve vaardigheden van een kind.
Er zijn verschillende soorten activiteiten per thema verwerkt. Dit gaat allemaal vanuit de beleving van het kind.

Een kind leert vanuit zijn omgeving;
Eerst zelf ervaren, dan voelen en dan begrijpen!

De thema’s hebben een breed, gevarieerd, uitdagend en stimulerend activiteiten aanbod, want ieder kind is uniek. Zo kan een kind zich ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en sociaal individu. Ook in de omgang met andere kinderen verwerft het kind spelenderwijs sociale vaardigheden.

Ouders, kinderen en pedagogisch medewerksters ervaren de thema’s als ontspannen. De kinderen leren spelenderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving.

Enkele thema’s waar Ukkepuk uit gewerkt heeft:

Thema Koken en Bakken
Thema Rupsen en Vlinders
Thema Logeren
Thema Boselfjes (herfst)
Thema “wie ben ik
Thema Ark van Noa
Thema Vervoer,br/> Thema baby


1