NSO

De NSO bestaat uit twee groepen Uk & Puk voor kinderen met de leeftijd van 4 tot 8 jaar en Upstairs voor kinderen met de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Op beide groepen proberen wij een huiselijke sfeer te creëren voor de kinderen.

Door de activiteiten aan te laten sluiten op de verschillende leeftijden proberen we voor ieder kind zijn verblijf op de NSO zo fijn mogelijk te laten ervaren.
Tevens bieden wij sport en spel, dit door een bevoegde gymleraar.


OPENINGSTIJDEN

Wij zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, buiten de schoolvakanties en de roostervrije dagen van 15.00 uur tot 18.00 uur. In de schoolvakanties zijn wij geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur. Op roostervrije dagen passen we deze tijden aan op de schooltijden.

Wij zijn gesloten op de volgende feestdagen:
Goede vrijdag
Koninginnedag
Bevrijdingsdag ( 1x in de vijf jaar)
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste en tweede Kerstdag
Nieuwjaarsdag

HALEN EN BRENGEN VAN UW KIND

Mocht uw kind niet komen, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Wanneer uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, willen wij dit graag van te voren weten.
In vakanties vragen wij u, of u uw kind voor 10.00 uur wilt brengen i.v.m. eventuele uitstapjes.

AANMELDING

De wachtlijst hangt af van een aantal factoren:
- het aantal dagen
- de gewenste dagen
- flexibiliteit in de gewenste dagen
- tweede of opvolgende kinderen gaan voor nieuwe aanmeldingen
- geplaatste kinderen van de dagopvang hebben voorrang op nieuwe kinderen
- degene die het langst ingeschreven staat heeft voorrang op later aangemelde kinderen

De plaatsingsdatum kan afwijken van de gewenste plaatsingsdatum.

Een maand voor de plaatsingsdatum worden u en uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek.

De NSO stelt in tweevoud een plaatsingsovereenkomst op. Beide plaatsingsovereenkomsten worden naar u toegestuurd met het verzoek binnen een week een exemplaar getekend te retourneren aan de NSO.

Wij vragen geen inschrijfgeld.

TARIEVEN


U heeft u de keuze of u gebruik wilt maken van opvang inclusief 12 weken vakantieopvang of inclusief 6 weken vakantieopvang per jaar.

Opvang inclusief 12 weken vakantie exclusief de roostervrije dagen.
Het uurtarief is 7,90 euro
1 dag NSO € 175,06 per maand / per jaar €  2100,72
2 dagen NSO € 350,20 per maand / per jaar € 4202,40
3 dagen NSO € 525,35 per maand / per jaar € 6304,20


Opvang inclusief 6 weken vakantie 
Het uurtarief is 7,95 euro
1 dag NSO &euro: 134,43 per maand/ per jaar € 1613,16
2 dagen NSO € 268,86 per maand / per jaar € 3226,32
3 dagen NSO € 403,30 per maand / per jaar € 4839,60 


Indien de groepsgrote het toelaat kunt uw kind een extra dag/middag naar de NSO brengen
,br/> Een extra vakantiedag is 79,50 euro voor 10 uur opvang
Een extra middag 27,82 euro voor 3 uur opvang
Extra uren i.v.m. studie dag of roostervrije dag 7,95 euro per uur


OPZEGGING

Er is een opzegging termijn van een maand. De opzegging dient schriftelijk door ouder(s)/verzorger(s) te gebeuren. Ook als u dagen wilt veranderen dient dit schriftelijk te gebeuren. Dit dient beide te gebeuren voor de eerste of de 16e van de maand.

De plaatsing eindigt automatisch als uw kind de 12 jarige leeftijd heeft bereikt.

Is uw kind voor de 16e van de maand 12 jaar geworden, dan betaalt u tot de 16e van die maand. Indien uw kind na de 16e van de maand 12 jaar wordt, dan betaalt u tot het einde van de maand.

VAKANTIE

Als u op vakantie gaat wilt u dit dan van tevoren aan ons laten weten, zodat wij er rekening mee kunnen houden

De dagen die wij gesloten zijn, feestdagen of eventuele extra sluitingsdagen zullen wij bijtijds vermelden.

ZIEKTE

Wanneer uw kind ziek is, kan het niet naar de NSO komen. Thuis krijgt uw kind de aandacht die het nodig heeft. Wij verzoeken u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Tevens als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zo kunnen wij andere ouders/verzorgers hiervan op de hoogte i.v.m. eventuele besmettingen.

Wij hebben een protocol over zieke kinderen hierin staat beschreven hoe wij handelen bij bepaalde ziektes.


 

 

 

 

 


1