KDV


AANMELDING

U kunt uw kind al inschrijven zodra u weet dat u zwanger bent.
De wachtlijst hangt af van een aantal factoren:
het aantal dagen
de gewenste dagen
flexibiliteit in de gewenste dagen
tweede of volgende kinderen gaan voor nieuwe aanmeldingen
degene die het langst ingeschreven staat heeft voorrang op later aangemelde kinderen.

Plaatsing van uw kind is mogelijk voor minimaal twee dagen per week. Als uw kind maar een keer per week komt duurt de periode ertussen te lang. Zo kunt uw kind moeilijker wennen en heeft het onnodig verdriet.

Meestal twee of drie maanden voor de plaatsing krijgt u bericht. Deze plaatsingsdatum kan afwijken van de gewenste plaatsingsdatum.

Een maand voor de plaatsingsdatum wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
Tevens worden er dan afspraken voor het wennen gemaakt.
Ukkepuk stelt in tweevoud een plaatsingsovereenkomst op.
Beide plaatsingsovereenkomsten worden naar ouder(s)/verzorger(s) gestuurd met het verzoek binnen een week een exemplaar getekend te retourneren aan Ukkepuk.

Wij vragen geen inschrijfgeld.
Via het kopje contact kunt U een inschrijfformulier bij ons opvragen.

TARIEVEN

Het uurtarief zal 9,05 euro bedragen,/p>

de prijs voor een volledige kindplaats zal 23190,36  euro bedragen

De prijs per maand is.

Voor een dag 386,52 euro per maand
Voor twee dagen 773,05 euro per maand
Voor drie dagen 1159,57 euro per maand
Voor vier dagen 1546,10 euro per maand
Voor vijf dagen 1932,53 euro per maand

De prijs per jaar is

Voor een dag 4638,24 euro per jaar
Voor twee dagen 9276,60 euro per jaar
Voor drie dagen 13914,84 euro per jaar
Voor vier dagen 18553,20 euro per jaar
Voor vijf dagen 23190,36 euro per jaar

Indien de groepsgrootte het toelaat kunt u uw kind incidenteel een extra dag naar het kinderdagverblijf brengen. Hiervoor rekenen wij een vaststaand bedrag van € 91,85 euro per dag. 

In de maand augustus betaalt u de helft van het maandelijkse bedrag i.v.m. de zomersluiting

OPZEGGING

Er is een opzegtermijn van een maand. De opzegging dient schriftelijk door de ouder(s)/verzorger(s) te gebeuren. Ook als u dagen wilt veranderen dient dit schriftelijk te gebeuren. Dit dient beide te gebeuren voor de eerste of de zestiende van de maand.

De plaatsing eindigt automatisch als uw kind de vierjarige leeftijd heeft bereikt.
Is uw kind voor de zestiende van de maand vier jaar geworden, dan betaald u tot de zestiende van die maand. Indien uw kind na de zestiende van de maand vier jaar wordt, dan betaald u tot het einde van de maand.


OPENINGSTIJDEN

 

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.45 uur tot 18.00 uur.

Wij zijn gesloten op de volgende feestdagen:

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste en Tweede Kerstdag
Nieuwjaarsdag

Tevens hebben wij een zomersluiting van twee weken.

Deze datum wordt aan het begin van het jaar schriftelijk bekend gemaakt. Deze twee weken worden niet in rekening gebracht

BRENGEN & HALEN

U heeft de gelegenheid uw kind te brengen tussen 7.45 uur en 9.30 uur. Dit i.v.m. onnodige onrust op de groep bij het steeds binnen komen van kinderen met hun ouders gedurende de dag.
Natuurlijk is er altijd overleg mogelijk over deze tijden.

Mocht uw kind niet komen, wilt u dit dan voor 9.30 uur aan ons doorgeven.

Wanneer uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, willen wij dit graag van tevoren weten.

VAKANTIE

Als u op vakantie gaat wilt u dit dan van tevoren aan ons laten weten, zodat wij er rekening mee kunnen houden. Tijdens uw vakantie betaalt u door, want uw plek blijft open.

ZIEKTE

Wanneer uw kind ziek is, kan het niet naar het kinderdagverblijf komen. Thuis krijgt uw kind de aandacht die het nodig heeft.

Wij hebben een protocol over zieke kinderen. Hierin staat beschreven hoe wij handelen bij bepaalde ziektes en hoe wij handelen, wanneer uw kind bij het kinderdagverblijf ziek wordt. Deze kunt u op het kinderdagverblijf inlezen.

WAT DIENT U MEE TE NEMEN VOOR UW KIND

Luiers
Reservekleding
Eventueel knuffel, speen
Slaapzak
Sloffen
Schriftje (o tot 1 jaar) voor het onderhouden van contact tussen ouder(s)/verzorger(s)en pedagogisch medewerksters
Recente foto van uw kind 


1